Elektronska vabilica Podiže svu ribu sa dna i krupnu i sitnu, princip rada tonskim putem iritira ribu i pokrece je sa dna, poseduje jedan ton frekfencije oko7-9khz, napaja se na 12v akumulator, ton uredjaja se preko zvučne sonde širi kroz vodu oko 10-15m u prečniku.
CENA: 35€.

elektronski rasterivač ptica