Elektronska bućka je uredaj koji reprodukuje zvuk koji privlači soma. Uređaj radi na niskoj frekvenciji i emituje od 1Hz do 10Hz . Napaja se naponom od 4,5 do 9v i mali je potrošač. Ton se emituje preko zvučnika iznad samog nivoa vode gde se peca som.
CENA........ (20€).

elektronska bućka